• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.06.2013

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija sa akušerstvom. održaće se u petak 14.06.2013.godine sa početkom od 09:00h na Klinici.

Ispit iz predmeta Sudska medicina (junski ispitni rok) održaće se 25.06.2013.god. sa početkom od 09,00h na Institutu za Morfološku grupu predmeta.