• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

17.06.2013

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Popravni ispit iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 25.06.2013.god. sa početkom od 10,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.