• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.06.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Popravni ispit iz predmeta Opšta i oralna histologija i embriologija održaće se u sali Instituta za morfološku grupu predmeta, prema sledećem rasporedu:

28.06.2013. godine

- 12,00 h praktični dio ispita

29.06.2013. godine

-14,00 h usmeni dio ispita
Popravni ispit iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 25.06.2013.god. sa početkom od 10,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.
Praktični dio ispita iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 24.06.2013.god. sa početkom od 14,00h na Stomatološkoj poliklinici.Popravni ispit iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 28.06.2013.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 10.Popravni ispit iz predmeta Stomatološka anesteziologija održaće se 29.06.2013.god. sa početkom od 10,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.Praktični dio ispita iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 24.06.2013.god. sa početkom od 14,00h na Stomatološkoj poliklinici.Popravni ispit iz predmeta Oralna medicina održaće se 29.06.2013.god. sa početkom od 10,00h na Stomatološkoj poliklinici.Popravni ispit iz predmeta Parodontologija održaće se 30.06.2013.god. sa početkom od 09,30h na Stomatološkoj poliklinici.Popravni ispit iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 24.06.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Popravni ispit iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 28.06.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.