• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.06.2013

OBAVJEŠTENJE

Popravni ispit iz predmeta Histologija i embriologija održaće se u sali Instituta za morfološku grupu predmeta, prema sledećem rasporedu:

28.06.2013. godine

- 09,00 h praktični dio ispita

29.06.2013. godine

-11,00 h usmeni dio ispita