• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.06.2013

OBAVJEŠTENJE

Popravni ispit iz predmeta Radiologija i nuk.med. održaće se u sledećim terminima:

 24.06.2013.god.sa početkom od 08:00h u sali za e-learning (studenti koji nemaju položen praktični dio ispita)
1. Aida Međedović 530/06
2. Amel Latifović 48/09
3. Rade Pavićević 50/09
 26.06.2013.god.sa početkom od 08:00h u sali za e-learning (studenti koji imaju položen praktični dio ispita)
1. Nikoleta Badnjar 43/09
2. Milena Ivanović 21/09
3. Svetlana Vučinić 90/10
4. Andrijana Rakočević 655/08
5. Boško Radlović 85/10
6. Miljana Anđelić 80/10