• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

21.06.2013

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE

*Prijava za polaganje ispita u avgustu će se održati 04.07-05.07.2013.godine.*

Studenti koji budu koristili avgustovski rok neće prijavu slušanja raditi u gore navedenim terminima već u avgustu odmah nakon završetka polaganja prijavljenih ispita za taj rok.

Studenti su dužni prilikom prijave predmeta za avgustovski ispitni rok, da donesu primjerak uplatnice u visini naknade koja iznosi 15,00 eura za svaki ispit posebno (Odluka Upravnog odbora UCG broj: 07-155/4 od 28.04.2011.godine)
Uplatu izvršiti na žiro račun broj: 510-2353-62 sa naznakom za polaganje ispita u dodatnom ispitnom roku (avgust).

Studenti koji ne koriste avgustovski rok, o b a v e z n i su 08.07.-09.07.2013.godine odraditi prijavu slušanja, zbog ažurnosti pravljenja rasporeda nastave i vježbi za sledeću studijsku godinu. Naknadne prijave neće biti prihvaćene.

Studenti koji sada odrade prijavu, a imaju obavezu plaćanja ponovnog slušanja predmeta, za predmete koje nijesu položili, dužni su do 30.avgusta 2013.godine izvršiti uplatu cjelokupnog iznosa, dostaviti Studentskoj službi potrebnu dokumentaciju za upis (2 primjerka obrazca ŠV-20, indeks i priznanicu ). U suprotnom Vaša prijava neće biti prihvaćena.