• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.06.2013

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

SPISAK STUDENATA STUDIJSKOG PROGRAMA STOMATOLOGIJA ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADA

STUDENT: ŠUTKOVIĆ ELVEDIN
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “KORIŠĆENJE PRECIZNIH VEZNIH ELEMENATA U STOMATOLOŠKOJ PROTETICI”

TERMIN ODBRANE RADA: 01.07.2013. godine u 09,00 časova,
Zgrada dekanata –sala za Edukaciju (suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Prof.dr Darinka Stanišić Sinobad- mentor
3. Doc. dr Snežana Matijević- član
STUDENT: TOMIĆ ANDREA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “ PRINCIPI PLANIRANJA OKLUZIJE KOD NOSILACA TOTALNIH PROTEZA ”

TERMIN ODBRANE RADA: 01.07.2013. godine u 09,30 časova,
Zgrada dekanata –sala za Edukaciju (suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Prof.dr Darinka Stanišić Sinobad- mentor
3. Doc. dr Snežana Matijević- član

STUDENT: ČIKIĆ MIRELA
NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “ TOTALNA PROTEZA I FIZIONOMIJA ”

TERMIN ODBRANE RADA: 01.07.2013. godine u 10,00 časova,
Zgrada dekanata –sala za Edukaciju (suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Prof.dr Darinka Stanišić Sinobad- mentor
3. Doc. dr Snežana Matijević- član