• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.07.2013

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE MEDICINE

Upis kandidata za studijski program medicina obaviće se 02.07-03.07.2013. godine u vremenu od 10,00h do 15,00h u prostorijama Studentske službe.

Za upis u studijsku 2013/2014. godinu potrebna su sledeća dokumenta:

1.Indeks
2.Tri fotografije
3.Dva prijavna lista za upis studenata 2013/2014. godine (obrazac ŠV-20)
4.Uplatnicu na 5,00 eura za lično osiguranje (osiguranje po izboru)
5.Ljekarsko uvjerenje