• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.07.2013

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE – BERANE

OBAVJEŠTENJE ZA BUDUĆE STUDENTE VISOKE MEDICINSKE ŠKOLE – BERANE

Upis kandidata za studijski program Visoka Medicinska škola - Berane obaviće se 03.07.2013. godine u vremenu od 10,00h do 15,00h u prostorijama Studentske službe Medicinskog fakulteta ili u prostorijama Visoke medicinske škole u Beranama.

Za upis u studijsku 2013/2014. godinu potrebna su sledeća dokumenta:

1. Indeks
2. Tri fotografije
3. Dva prijavna lista za upis studenata 2013/2014. godine (obrazac ŠV-20)
4. Ljekarsko uvjerenje
5. Uplatnicu na 5,00 eura za lično osiguranje (osiguranje po izboru)
6. Uplatnicu na 500,00 eura (uplata za I semester)
Uplatu izvršiti žiro-račun broj: 510-2353-62- Medicinski fakultet