• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

09.07.2013

Obavjestenje - Konacna Rang lista

O B A V J E Š T E NJ E


Na Rang listu prijavljenih kandidata na konkurs za upis u prvu godinu studija Medicinskog fakulteta, studijski program Stomatologija, drugi upisni rok, jun, broj: 1731 i 1731/1 od 08.07.2013. godine, u ostavljenom roku nije bilo prigovora, te su navedene Rang lista postale Konačne Rang liste za upis.PREDSJEDNIK KOMISIJE ZA UPIS

Prof. dr Milica Martinović