• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.07.2013

Obavjestenje za studente IV godine medicine


O B A V J E Š T E NJ E
za studente IV godine medicine

Ispit iz predmeta Klinička mikrobiologija (usmeni dio ispita-završni) održaće se 23.08.2013.god. sa početkom od 09,00h –Institut za javno zdravlje.
STUDENTSKA SLUŽBA