• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.08.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 23.08.2013.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.
Ispit iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 26.08.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Ispit iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 20.08.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Ispit iz predmeta Parodontologija održaće se 24.08.2013.god. sa početkom od 16,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Ispit iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji održaće se 29.08.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Ispit iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 23.08.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Ispit iz predmeta Parodontologija II održaće se 24.08.2013.god. sa početkom od 16,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Ispit iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 29.08.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.