• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.08.2013

OBAVJEŠTENJE

Obavještavaju se studenti III i VI godine Medicine da će se završni ispit iz Farmakologije sa toksikologijom i Kliničke farmakologije u avgustovskom ispitnom roku održati u ponedjeljak 26.08.2013. godine sa početkom u 9.00h u vježbaonici za farmakologiju.


Obavještavaju se studenti II godine stomatologije da će se završni ispit iz Farmakologije u avgustovskom ispitnom roku održati u petak 23.08.2013. godine sa početkom u 9.00h u vježbaonici za farmakologiju.