• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.08.2013

OBAVJEŠTENJE

Ispit iz predmeta Histologija i embriologija održaće se u sali Instituta za morfološku grupu predmeta, prema sledećem rasporedu:

24.08.2013. godine

- 10,00 h praktični dio ispita
usmeni dio ispita

25.08.2013. godine

-09,30 h usmeni dio ispita