• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.08.2013

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Opšta i oralna histologija i embriologija održaće se u sali Instituta za morfološku grupu predmeta, prema sledećem rasporedu:

24.08.2013. godine

- 11,30 h praktični dio ispita

25.08.2013. godine

-09,30 h usmeni dio ispita