• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

23.08.2013

ZAVRŠNI RAD

SPISAK STUDENATA STOMATOLOGIJE ZA ODBRANU ZAVRŠNOG RADASTUDENT: IVAN KONJEVIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “DETERMINANTE OKLUZALNE MORFOLOGIJE U REKOSTRUKCIJI OKLUZIJE”

TERMIN ODBRANE RADA: 30.08.2013. godine u 09,00 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:
1. Doc. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Prof.dr Darinka Stanišić- Sinobad - mentor
3. Doc. dr Snežana Matijević- član

STUDENT: MILICA ŠĆEKIĆ

NAZIV ZAVRŠNOG RADA: “VEZA IZMEĐU FIKSNOG I MOBILNOG DIJELA ZUBNE NADOKNADE, FUNKCIONALNI, BIOLOŠKI I ESTETSKI ASPEKTI”

TERMIN ODBRANE RADA: 30.08.2013. godine u 09,30 časova,
Zgrada dekanata –(sala za Edukaciju - suteren)

Komisija za odbranu rada:

1. Doc. dr Jasminka Anđelić - predsjednik
2. Prof.dr Darinka Stanišić - Sinobad - mentor
3. Doc. dr Snežana Matijević- član