• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.08.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Ispit iz predmeta Radiologija održaće se 26.08.2013.god. sa početkom od 08,00h u sali za e-learning.Ispit iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 28.08.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Ispit iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 30.08.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.