• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

06.09.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Bolesti zuba predklinika održaće se 09.09.2013.godine sa početkom od 10,00h (4 časa) na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 09.09.2013.godine sa početkom od 10,00h (4 časa) na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Predklinička endodoncija održaće se 09.09.2013.godine sa početkom od 12,30h kod prof. dr Slavoljuba Živkovića i od 15,00h kod prof.dr Mirjane Vujašković na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija II održaće se 09.09.2013.godine sa početkom od 13,15h (2 časa) na Stomatološkoj poliklinici.