• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.09.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Histologija i embriologija održaće se 14.09.2013.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 10.Predavanja iz predmeta Preventivna stomatologija II održaće se 13.09.2013.god. sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 13.09.2013.god. sa početkom od 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Parodontologija održaće se 14.09.2013.god. sa početkom od 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Predavanja iz predmeta Parodontologija II održaće se 15.09.2013.god. sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Dječja stomatologija održaće se 17.09.2013.god. sa početkom od 09,30h na Stomatološkoj poliklinici.