• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.09.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Bolesti zuba predklinika održaće se 17.09.2013.god. sa početkom od 11,45h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 20.09.2013.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Gnatologija održaće se 16.09.2013.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 17.09.2013.god. sa početkom od 10,00h i 20.09.2013.god. sa početkom od 13,30h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 19.09.2013.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Predklinička endodoncija održaće se 16. i 20.09.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija II održaće se 16.09.2013.god. sa početkom od 12,15h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika koja su trebala da se održe 20.09.2013.godine održaće se 18.09.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 20.09.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.