• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.09.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 25.09.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.Predavanja iz predmeta Gnatologija održaće se 23.09.2013.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 26.09.2013.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.Predavanja iz predmeta Fiksna stomatološka protetika održaće se 27.09.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.