• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.09.2013

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Radiologija sa nuklearnom medicinom (septembarski ispitni rok) održaće se 25.09.2013.god. sa početkom od 14,00h u sali za e-learning.