• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

24.09.2013

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Osnovi kliničke prakse II održaće se 28.09.2013.god. sa početkom od 08,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
Obavezno prisustvo svih studenata.