• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.09.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 02.10.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 04.10.2013.god. sa početkom od 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Kolokvijum istog dana sa početkom od 12,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 05.10.2013.god. sa početkom od 08,00h na Stomatološkoj poliklinici.
Kolokvijum istog dana sa početkom od 12,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Maksilofacijalna hirurgija održaće se 04.10.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Parodontologija II održaće se 06.10.2013.god. sa početkom od 09,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Kolokvijum istog dana sa početkom od 12,30h na Stomatološkoj poliklinici.