• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.10.2013

OBAVJEŠTENJE

Predavanja iz predmeta Osnovi kliničke prakse I održaće se 04.10.2013.god. sa početkom od 08,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.
Obavezno prisustvo svih studenata.