• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.10.2013

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Medicinska informatika kod prof. dr Silvije Brkić održaće se u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren) po sledećem rasporedu:

26.10.2013.god. sa početkom od 09,00h -16,00h
27.10.2013.god. sa početkom od 11,00h -16,30h
STUDENTSKA SLUŽBA