• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.10.2013

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz predmeta Hirurgija kod prof. dr Miodraga Radunovića održaće se 11.11.2013.god. od 12,00h u kancelariji 109 –Medicinski fakultet (studenti od rednog broja 1 do 20)

Kolokvijum iz predmeta Hirurgija kod prof. dr Ranka Lazovića održaće se 15.11.2013.god. od 10,00 na Klinici (studenti od rednog broja 21 do 38)