• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

28.10.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Javno zdravlje koje je trebalo da se održi 31.10.2013.god održaće se 30.10.2013.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Instituta za javno zdravlje.


Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 31.10.2013.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Oralna medicina održaće se 01.11.2013.god. sa početkom od 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Popravni kolokvijum istog dana poslije predavanja.
Predavanje pacijenti rizika u oralnoj medicini (3 časa) održaće se 01.11.2013.god. sa početkom od 17,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Parodontologija I održaće se 02.11.2013.god. sa početkom od 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Popravni kolokvijum istog dana poslije predavanja.


Predavanja iz predmeta Parodontologija II održaće se 03.11.2013.god. sa početkom od 08,30h na Stomatološkoj poliklinici.
Popravni kolokvijum istog dana poslije predavanja.