• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

04.11.2013

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Medicinska informatika kod prof. dr Silvije Brkić održaće se u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren) po sledećem rasporedu:

09.11.2013.god. sa početkom od 09,00h -16,00h
10.11.2013.god. sa početkom od 11,00h kada će biti održan i ispit