• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

08.11.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Gnatologija održaće se 11.11.2013.god. sa početkom od 11,00h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija održaće se 15.11.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 14.11.2013.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.


Predavanja iz predmeta Predklinička endodoncija održaće se 15.11.2013.god. sa početkom od 13,45h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija II održaće se 15.11.2013.god. sa početkom od 14,45h na Stomatološkoj poliklinici.