• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.11.2013

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (novembarski apsolventski rok) održaće se 13.11.2013.god. sa početkom od 10,00h u Dekanatu.Ispit iz predmeta Fiziologija (novembarski ispitni rok) održaće se 21.11.2013.god. sa početkom od 09,00h u laboratoriji fiziologije.