• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

12.11.2013

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE MEDICINE I STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 16.11.2013.god. sa početkom od 08,30h u slušaoni 22.