• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.11.2013

OBAVJEŠTENJE

Kolokvijum iz predmeta Medicinska etika održaće se u kabinetu prof.dr Bogdana Ašanina po sledećem rasporedu:

27.11.2013.god. od 09,40h (studenti od rednog broja 1 do 15)
03.12.2013.god. od 08,00h (studenti od rednog broja 16 do 30)
04.12.2013.god. od 09,40h (studenti od rednog broja 31 do 46)