• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

14.11.2013

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Popravni kolokvijum iz predmeta Medicinska etika održaće se 19.11.2013.god. sa početkom od 12,00h u kabinetu prof.dr Bogdana Ašanina.