• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

18.11.2013

OBAVJEŠTENJE

Popravni kolokvijum kod prof. dr Miodraga Radunovića održaće se 22.11.2013.god. od 09,00h u kancelariji 109 – Medicinski fakultet