• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

22.11.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Dentalna anatomija održaće se 27.11.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Bolesti zuba predklinika održaće se 29.11.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija kod prof. dr Branislava Karadžića održaće se 29.11.2013.god. sa početkom od 12,15h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Restaurativna odontologija kod prof.dr Slavoljuba Živkovića održaće se 02.12.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Predklinička endodoncija kod prof. dr Branislava Karadžića održaće se 29.11.2013.god. sa početkom od 13,15h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Predklinička endodoncija kod prof.dr Slavoljuba Živkovića održaće se 02.12.2013.god. sa početkom od 12,15h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija II kod prof. dr Branislava Karadžića održaće se 29.11.2013.god. sa početkom od 15,00h na Stomatološkoj poliklinici.


Predavanja iz predmeta Klinička endodoncija II kod prof. dr Slavoljuba Živkovića održaće se 02.12.2013.god. sa početkom od 14,00h na Stomatološkoj poliklinici.