• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

25.11.2013

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Higijena (novembarski ispitni rok) održaće se 29.11.2013.god. sa početkom u 14,00h – zgrada Dekanata.