• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.12.2013

OBAVJEŠTENJE ZA STUDENTE DOKTORSKIH STUDIJA

Predavanja iz predmeta Biostatistika održaće se 07.12.2013.godine sa početkom od 09,00h u sali za e-learning (zgrada Medicinskog fakulteta-suteren)