• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

02.12.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Urgentna stanja u stomatologiji održaće se 06.12.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.


Kolokvijum iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 06.12.2013.god. sa početkom od 12,00h u amfitetru Medicinskog fakulteta.