• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

05.12.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Predavanja iz predmeta Stomatološka protetika predklinika održaće se 12.12.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Gnatologija održaće se 09.12.2013.god. sa početkom od 10,00h u slušaoni 22.

Kolokvijum iz predmeta Gnatologija održaće se 09.12.2013.god. sa početkom od 12,30h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.

Predavanja iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 09. i 13.12.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.

Predavanja iz predmeta Mobilna stomatološka protetika održaće se 12.12.2013.god. sa početkom od 10,30h u slušaoni 22.