• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

10.12.2013

OBAVJEŠTENJA ZA STUDENTE STOMATOLOGIJE

Kolokvijum iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 14.12.2013.god. sa početkom od 11,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.


Predavanja iz predmeta Opšta i oralna fiziologija održaće se 14.12.2013.god. sa početkom od 12,00h u amfiteatru Instituta za morfološku grupu predmeta.
I kolokvijum iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 13.12.2013.god. sa početkom od 17,00h u amfitetru Instituta za morfološku grupu predmeta.

Popravni kolokvijum iz predmeta Oralna hirurgija održaće se 20.12.2013.god. sa početkom od 17,00h u amfitetru Instituta za morfološku grupu predmeta.