• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

11.12.2013

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Sudska medicina održaće se 26.12.2013.god. sa početkom u 10:00h na Institutu za morfološku grupu predmeta.Ispit iz predmeta ORL održaće se 27.12.2013.god. sa početkom u 12:00h na Klinici.Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (decembarski apsolventski rok) održaće se 12.12.2013.god. sa početkom od 11,00h u Dekanatu.