• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

16.12.2013

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Ispit iz predmeta Medicina rada (decembarski ispitni rok) održaće se 26.12.2013.god. sa početkom od 08,30h –zgrada Dekanata.