• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

19.12.2013

OBAVJESTENJE ZA STUDENTE MEDICINE

O B A V J E Š T E NJ E
za studente I godine medicine

Završni ispit iz predmeta Latinski jezik održaće se 27.12.2013.god. sa početkom od 12,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
STUDENTSKA SLUŽBAO B A V J E Š T E NJ E
za studente II godine medicine

Završni kolokvijum iz predmeta Hemija u medicini u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 26.12.2013.god. sa početkom od 09,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
STUDENTSKA SLUŽBAO B A V J E Š T E NJ E
za studente III godine medicine


Završni ispit iz predmeta Medicinska statistika i informatika održaće se 23.12.2013.god. sa početkom od 08,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.
STUDENTSKA SLUŽBAO B A V J E Š T E NJ E
za studente VI godine medicine


II kolokvijum i praktični dio ispita iz predmeta Medicina rada održaće se 23.12.2013.god. sa početkom od 09,00h u amfiteatru Instituta za javno zdravlje.
Usmeni dio ispita održaće se po sledećem rasporedu:
23.12. sa početkom od 11,00h u slušaoni 22
28.12. sa početkom od 08,00h u slušaoni 22


Završni ispit iz predmeta Sudska medicina održaće se 25.12.2013.god. sa početkom od 09,00h u amfiteatru Medicinskog fakulteta.


Završni ispit iz predmeta Otorinolaringologija održaće se 26.12.2013.god. sa početkom od 09,00h na Klinici.

STUDENTSKA SLUŽBA