• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.12.2013

OBAVJESTENJE ZA STUDENTE IV GODINE STOMATOLOGIJE

O B A V J E Š T E NJ E
za studente IV godine stomatologije

Završni ispit iz predmeta Predklinička endodoncija održaće se 25.12.2013.god. sa početkom od 10,30h na Stomatološkoj poliklinici.
STUDENTSKA SLUŽBA