• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

26.12.2013

OBAVJEŠTENJE ZA APSOLVENTE

Kolokvijum iz Neurohirurgije održaće se 30.12.2013.god. sa početkom od 09,00h u kabinetu prof.dr Bogdana Ašanina.