• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

27.12.2013

OBAVJEŠTENJE

Termini za polaganje praktičnog ispita iz neurofiziologije:
II termin 20. 01. 2014.godine u 8:00 h
III termin 31. 01. 2014.godine u 8:00h
Polaganje praktičnog ispita iz neurofiziologije više neće biti organizovano!
Studenti koji žele da polažu usmeni ispit iz neurofiziologije u januarskom roku treba da dođu 20.01.2014.godine u 8:00h radi rasporeda i polaganja ispita.
Studenti koji obnavljaju fiziologiju a imaju položenu neurofiziologiju mogu da polažu visceralnu fiziologiju 23.01.2014.godine u 8:30h .
Praktični ispit iz visceralne fiziologije mogu da polažu 20.01.2014.godine u 8:00 h
Podgorica, 27. 12. 2013. godine