• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

13.01.2014

OBAVJEŠTENJE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Interna medicina (januarski apsolventski rok) održaće se 17.01.2014.god. sa početkom od 10,00h u Dekanatu.