• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.01.2014

OBAVJEŠTENJA ZA APSOLVENTE

Izvlačenje ispitivača iz predmeta Ginekologija sa akušerstvom (januarski ispitni rok) održaće se 22.01.2014.god. sa početkom u 10:00h na Klinici.


Ispit iz predmeta Sudska medicina (januarski ispitni rok) održaće se 31.01.2014.god. sa početkom od 09,00h u
Institutu za Morfološku grupu predmeta.