• image
    Univerzitet Crne Gore
    Medicinski fakultet

Studentska služba

20.01.2014

OBAVJEŠTENJE

Popravni kolokvijum iz predmeta Hemija u medicini u okviru predmeta Medicinska biohemija i hemija održaće se 21.01.2014.god. sa početkom od 09,00h u slušaoni 10.